Welkom op de website van GiftedKids!


Wat doet GiftedKids?


- Deskundigheidsbevordering van schoolteams in het basisonderwijs op gebied van
  (hoog)begaafdheid

- Advies en begeleiding voor scholen en besturen over beleid op gebied van
  (hoog)begaafdheid

- Ik-ben-ik training, een ik-versterkende training voor begaafde leerlingen in de
  basisschoolleeftijd vanaf groep 5

- Bemiddeling tussen ouders en school

- Workshops voor leerkrachten en/ of ouders

- Remedial teaching Latijn en Grieks