Leerkrachten


Professionalisering van leerkrachten:
Een eerste voorwaarde om aangepast onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te realiseren is een deskundig team! In een verkennend gesprek wordt besproken wat de scholingsbehoefte van uw schoolteam is. Per school kan de beginsituatie immers sterk variŽren. Afhankelijk van de scholingsbehoefte worden de themaís en het aantal bijeenkomsten vastgesteld.

Om welke basiskennis gaat het? Het gaat om het herkennen en erkennen van kenmerken van begaafdheid, het vaststellen van onderwijs- en begeleidingsbehoeften, kennis van materialen en onderwijsaanpassingen, en tenslotte inpassing van de aanpassingen binnen uw onderwijspraktijk. De attitude van de leerkracht verdient veel aandacht. Altijd  wordt de theorie over de growth en fixed MindSet van C. Dweck behandeld als fundament voor talentontwikkeling.

Wanneer in de basiskennis is voorzien, kunnen meer specifieke onderwerpen behandeld worden. Bijvoorbeeld het opzetten van een plusgroep, coaching van leerlingen of het samengaan van (hoog)begaafdheid met dyslexie.

Naast scholingsbijeenkomsten zijn er ook mogelijkheden voor intervisie en coaching.