Scholen en Besturen

Scholen

Steeds meer scholen zijn overtuigd van het feit dat (hoog)begaafde leerlingen specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften hebben. Het onderwijs moet ˇˇk voor deze leerlingen aansluiten bij de eigen ontwikkeling en capaciteiten. Wanneer u dit onderwijs binnen uw school structureel wilt vormgeven en waarborgen, dan zal daarvoor beleid gemaakt moeten worden.

Een mogelijk traject: Uitgangspunt is de checklist van het SLO, met behulp waarvan u een scan maakt van uw school. Middels die scan wordt duidelijk waar uw school staat wat betreft het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Van die scan maak ik een analyse in een schriftelijk verslag. Vervolgens stellen we samen de prioriteiten vast, maken een plan van aanpak en een bijbehorend tijdspad. Afhankelijk van het plan van aanpak, wordt een begeleidingstraject door GiftedKids voor uw school afgesproken. De mate van begeleiding is sterk afhankelijk van de gestelde prioriteiten en de reeds aanwezige expertise op uw school.

In overleg zijn ook andere trajecten mogelijk. Ik start altijd met een kennismakingsgesprek waarin mogelijkheden en wensen worden afgestemd.

Besturen
Om een brug te slaan naar Passend Onderwijs gaan steeds meer besturen en samenwerkingsverbanden uit van een gedeelde verantwoordelijkheid om ˇˇk voor de (hoog)begaafde leerlingen een passend zorgcontinuŘm te realiseren. GiftedKids adviseert u hoe een ge´ntegreerd beleid er uit kan zien, zodat passend onderwijs en passende zorg voor de (hoog)begaafde leerlingen in alle lagen van de organisatie een plek krijgen.