GiftedKids

GiftedKids is opgericht door Yvonne Janssen in januari 2011. Op het gebied van hoogbegaafdheid ben ik een ervaringsdeskundige en autodidact. Jarenlang heb ik mij als docent klassieke talen in het Voortgezet Onderwijs verbaasd over de commentaren in de rapportvergadering: ‘het zit er wel in, maar het komt er niet uit’. In de vergadering bleef het hier vaak bij, maar niet voor mij.

Na 15 jaar Latijn en Grieks te hebben gegeven, besloot ik naar de bron te gaan, het Primair Onderwijs. Om mezelf verder te bekwamen heb ik een aantal opleidingen gevolgd: de Pabo, de Master SEN- Psychodiagnostiek en de opleiding Lerend Leiderschap.

Op het gebied van hoogbegaafdheid is het vooral de praktijk die mij een schat aan ervaringen heeft gegeven: sinds 2005 ben ik fulltime bezig geweest het onderwijs zodanig invulling te geven dat het afgestemd is op begaafde leerlingen: van plusjuf tot coördinator van het Plusprogramma PCBO Apeldoorn. Tijdens het coördinatorschap heb ik o.a. studiebijeenkomsten ontwikkeld en gegeven, leerkrachten gecoacht, lesgegeven en beleid zowel op bestuurlijk niveau als op schoolniveau vormgegeven.

De opgedane ervaring en praktijkkennis wil ik ten goede laten komen aan kinderen en ouders, scholen en besturen. Ik werk graag van binnenuit en op maat. Uw vragen zijn voor mij richtinggevend.

Mijn inspiratiebronnen zijn de theorie van R.Sternberg over succesvolle intelligentie, de theorie van T. Kieboom over de 4 bijzondere kenmerken van begaafdheid en tenslotte de theorie van C. Dweck over mindset.

Mijn overtuiging is dat elk kind een eigen pad heeft te gaan. In het aangaan van die eigen verantwoordelijkheid heeft het kind ondersteuning nodig van ouders én leerkrachten. De rol van de ouders en van de leerkracht is in mijn visie heel belangrijk.

Ik werk het prettigst wanneer ik gedurende langere tijd een verbinding met u aan mag gaan. Ofwel, ik kom liever gedurende een jaar 10 keer voor anderhalf uur naar een school dan voor 2 studiedagen.